Wednesday, 11 August 2010

عکس:کارمندان بی حجاب روسی نیروگاه بوشهر


خبرگزاری فرانسه بیست و هشتم ژانویه ۲۰۰۸ تصویری را از یک تکنسین زن روسی شاغل در نیروگاه اتمی بوشهر مخابره کرد که نشان می دهد کارمندان زن روسی در داخل محوطه این نیروگاه بدون حجاب و پوشش موی سر فعالیت می کنند. در خبری دیگر :امین روحی از سال ۸۱ خورشیدی به عنوان تکنسین جوشکار به استخدام نیروگاه اتمی بوشهر در آمد اما با از جمله افشاگری هائی که از مشاهدات خود در یکی از روزنامه ها ی محلی انجام داد، از کار اخراج و به مدت سه سال زندانی شد. از جمله افشا گری های او پرداخت مبلغ قابل توجهی به زنان روسی ساکن نیروگاه بابت حق حجاب بود.رادیو سوئد
مجموعه نیروگاه اتمی بوشهر، حدودا سه هزار پرسنل ثابت دارد که از این تعداد بیش از دوهزار و پانصد نفر از پرسنل آن، روسی بوده و تنها قریب به 500 پرسنل ایرانی در این نیروگاه مشغول به کار است.کارکنان روسی این نیروگاه در شهرکی مخصوص در اطراف نیروگاه بوشهر سکنی گزیده اند و از آزادی ها و مصونیت های دیپلماتیک و خاص بهره مند هستند.

No comments: