Tuesday, 10 August 2010

عکس و فیلم:دستمالی کردن کون کیم کارداشیان در برنامه زنده تلویزیونی


در یک برنامه تلویزیونی در استرالیا، کیم کارداشیان مدل ویازیگر مشهور،به مجری زن برنامه اجازه داد که به کونش دست بزند تا مجری تجربه خود درباره کون کارداشیان را بگوید. مجری برنامه پس از دستمالی کردن کون کارداشیان این کون را کونی نرم و آبدار توصیف کرد و سعی کرد باحالت دست خود منظور خود را برساند.این هم فیلم ماجرا

مقاله مشابه:جنیفر لوپز از کون خود به عنوان زیردستی استفاده می کند

No comments: